Python Excel Dosya Okuma Yazma openpyxl Kütüphanesi

Python Excel Dosya Okuma Yazma openpyxl Kütüphanesi

Python Excel İşlemleri

openpyxl  kütüphanesi kullanarak python ile excel dosya işlemleri
En basit haliyle boş bir xlsx uzantılı dosya oluşturmak.

Aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi belirli hücrelere direk veri eklenebileceği gibi append metoduyla bir satırdaki hücrelere veri eklemesi de yapılabilir.

Var olan bir excel dosyasını python ile açıp değişiklik yapmak

Aşağıdaki hata mesajını alırsanız excel programını kapatıp işlemi tekrarlayın. Excel dosyası açık kalmıştır.
IOError: [Errno 13] Permission denied: ‘deneme2.xlsx’